ارزیابی‌ها حاکی از آن است که به خاطر بحران شیوع ویروس کرونا و متعاقبا سقوط قیمت نفت ناشی از کاهش شدید تقاضا در بازار جهانی بین ماه‌های مارس تا آگوست  صد هزار فرصت شغلی در صنعت نفت آمریکا از بین رفته است.

35 هزار فرصت شغلی دیگر نیز در صنایع پایین دستی  نفتی در آمریکا نابود شدند اما این همه اتفاق بد نیست چرا که حداقل تا سال دیگر بسیاری از این فرصت‌های شغلی بازیابی نخواهند شد و ممکن است بخش قابل توجهی از آنها هم دیگر به وجود نیایند.

این‌ها خلاصه گزارش موسسه دیلویت درباره اشتغال در صنعت نفت آمریکا و بحران کرونا بود.

گزارش این مؤسسه می‌گوید سرعت از دست رفتن اشتغال در صنعت نفت آمریکا در این بازه زمانی در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است.

دیلویت می‌گوید تاثیر کرونا بر صنعت نفت آمریکا سریع و فاجعه‌بار بوده است. به گونه‌ای که تولید نفت تنها در تگزاس بین ماه‌های مارس تا می 13 درصد کاهش یافت.

به گزارش انجمن تولید کنندگان نفت تگزاس برای اینکه بتوانیم تصویر روشن‌تری از این بحران ارائه کرد باید یادآور شد که در بحران سقوط قبلی قیمت نفت تولید نفت تگزاس نه در فاصله سه ماه بلکه در یک بازه زمانی 18 ماهه 13.7 درصد کاهش یافت.

این حجم از دست رفتن سریع تولید نفت در صنعت نفت آمریکا باعث شده تا شاهد تعدیل بالای نیرو در این بخش مهم از اقتصاد آمریکا باشیم.

میزان ورشکست شدن شرکت‌ها در این صنعت هم بالا بوده است.

باید گفت صنعت نفت آمریکا همواره در زمان وقوع بحران و یا کاهش تولید به سرعت دست به تعدیل نیرو می‌زند.

نکته حائز اهمیت طی از دست رفتن اشتغال در صنعت نفت آمریکا در بحران کنونی این است که بخش قابل توجهی از آن ممکن است هیچ وقت دوباره ایجاد نشود.