بر اساس اعلام ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه ۲۰ مهر؛در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با افزایش 567 هزار و 529 تومانی معادل 4.03 درصدی همراه بود. ارزش سبد 532 هزارتومانی سهام عدالت به 14 میلیون و 635 هزار و 123 تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به 8 میلیون و 781 هزار و 73 تومان رسیده است.

 

 

ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه ۲۰ مهر