محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی  با بیان اینکه امروز یک گام دیگر در راستای تقویت ظرفیت تولید و عرضه مسکن با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و در جهت تامین مسکن جامعه هدف از جمله کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، بازنشستگان و ایثارگران را تامین کرده ایم، گفت: طبق توافقی که صورت گرفته در چارچوب مصوبات قانونی و بر اساس این قوانین اراضی مورد نیاز در تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی تامین شده و با واگذاری حداکثری اراضی در حریم شهرها سعی خواهیم کرد با سرعت بیشتری اقدام به ساخت مسکن در این بخش کنیم.

او ادامه داد: به یاری خداوند و همکاری تمامی دستگاه‌ها در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن و همچنین در راستای تصمیم هیئت دولت در دو هفته پیش موافقت شد که تا ۵۰ درصد از اراضی دولتی دستگاه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و از این اراضی برای ساخت واحدهای مسکونی استفاده شود.

اسلامی اظهار کرد: در این تفاهم نامه که به امضای هر دو طرف رسیده است در راستای تامین و ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن استفاده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسیده است، ادامه داد: سعی خواهیم کرد در این زمینه بتوانیم جامعه هدف را تحت پوشش خود قرار دهیم و این تفاهم‌نامه در راستای تکمیل طرح اقدام ملی مسکن به امضا می رسد.

او با اشاره به اینکه از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن بیش از ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط بودند، اظهار کرد: ما در طرح اقدام ملی مسکن هدفگذاری برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را انجام داده بودیم و بیش از ۱۴۰ هزار واحد افتتاح حساب شده و تا پایان وقت اداری هم ۱۰۰ هزار متقاضی دیگر هم اقدام به افتتاح حساب می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: حدود ۷۰ هزار نفر هم تاکنون آورده خود را واریز کردند و امیدواریم در روزهای آینده روند اقدام برای تکمیل پرونده و افتتاح حساب سرعت بیشتری بگیرد.

او با اشاره به اینکه قدرت تصمیم گیری های صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم با منابع واریزشده به حساب ساخت پروژه‌ها از سرعت بالاتری برخوردار شوند افزود: هم اکنون نسبت ما در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۳ به یک واحد است به طوری که از هر یک نفر که اقدام به پرداخت آورده حساب می‌کند برای سه نفر واحد مسکونی ساخته می شود.

او توضیح داد: تا کنون ۲۳۰,۰۰۰ پروژه برای این افراد تعریف شده و ما حدود ۱۶۰ هزار نفر عقب‌ماندگی داریم بنابراین امیدواریم هرچه سریعتر این پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرا شود.

وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: طبق زمان بندی های مشخص شده این واحدها ساخته می شود و ما امیدواریم متقاضیان برای واریز آورده و تکمیل پرونده هرچه سریعتر اقدام کنند.

او افزود:  در یک سال گذشته ظرفیت‌ها برای برنامه ریزی ها و همچنین طراحی پروژه ها و هر اقدام اولیه که لازم داشتیم انجام شد و هم اکنون شاهد فعال شدن هر چه بیشتر پروژه ها هستیم.

اسلامی توضیح داد: اجرای پروژه در سراسر کشور آغاز شده و مردم با تزریق منابع مالی سعی کنند هرچه سریعتر سرعت اجرای پروژه ها را افزایش دهند.

وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: امیدواریم در آینده شاهد آن باشیم که بخش اعظمی از فعالیت ها و اقدامات برای افتتاح حساب ها افزایش و تا زمان بندی های لازم مردم توانند پروژه ها را تحویل بگیرند.