مجتبی رضاخواه نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امسال تقریباً نصف کل درآمدهای بودجه رقمی معادل 300 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد گفت: امسال در قدم اول باید شرایط فعلی را برای مردم توضیح دهیم و سیاستها را اصلاح کنیم.

نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی اصلاح سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را ضروری خواند و گفت: هدف از تخصیص این ارز در ظاهر کنترل قیمتها و حمایت از قشر ضعیف جامعه عنوان می شد که در عمل اینگونه نبود حال اگر دولت در این شرایط کسری بودجه ارز آزاد خریداری کند و با قیمت 4200 تومان به واردکنندگان خاص تخصیص دهد اقدام منطقی نیست.

وی منظور از اصلاح سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را حذف آن عنوان کرد و افزود: ما با این سیاست در واقع از همه مردم حمایت می کنیم درصورتیکه ممکن است 40 درصد مردم نیازی به این حمایت ها نداشته باشند بنابراین این سیاست باید حذف و ارز 4200 تومانی فقط برای افراد نیازمند تخصیص داده شود.

رضاخواه مشکلات در حوزه نهاده های دامی و طیور به ویژه احتکار را ناشی از انحصارِ حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی دانست و بیان داشت: کلیه سیاست های اشتباهی که به جای کنترل بازار به نفع برخی افراد خاص و واردکنندگان بوده باید اصلاح شوند.

نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی حدود 75 درصد کل بودجه را تشکیل می دهد گفت: متاسفانه تاکنون سازوکار نظارتی کارآمدی روی این قضیه سوار نبوده است.

رضاخواه اخذ مالیات از ثروتمندان را به عنوان یک سیاست ضروری دیگر در شرایط تحریمی مطرح و بیان کرد: برخی ثروتمندان در کشور ما انواع و اقسام راه های فرارهای مالیاتی را پیدا کرده و مالیات نمی دهند این درحالیست که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ما فقط شش درصد است و در اغلب کشورهای صنعتی این نسبت به بالای 30 درصد و حتی 55 درصد نیز می رسد.