به گزارش پارس نیوز، شرکت بازرگانی دولتی متولی اصلی تهیه و تامین، خرید، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی در کشور است که در چند ماه گذشته از وزارت جهاد کشاورزی جدا شده و با دستور دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوست.

یکی از عمده کارهای شرکت بازرگانی حمل و نقل کالاهای اساسی تهیه شده به سراسر کشور است که هر ساله این وظیفه را از طریق برگزاری مناقصه هایی به شرکت های حمل و نقل واگذار می کند.

در همین راستا دو هفته گذشته مناقصه ای از سوی شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد.

در نهایت از میان شرکت های حمل و نقل هاگ بار، خلیج فاس و آبادان، شرکت هاگ بار حذف شده و خلیج فارس و آبادان در این مناقصه برنده شدند. که این مناقصه در مقابل نمایندگان رسمی شرکت ها و همچنین نماینده سازمان بازرسی برگزار شده است.

بررسی ها نشان می‌دهد علیرغم اعلام برندگان این مناقصه، که دو شرکت خلیج فاس و آبادان آن با سابقه حمل و نقل کل آرد کشور در آن پیروز شده اند، یکباره مناقصه ابطال شده و اعلام شده است که دوباره این مناقصه برگزار شود.

6094e158-9b40-4cb1-aa64-c77afa2c76a66e93aa18-6338-4b36-8863-e7b617bae64c

در همین راستا عبدالکریم نعناکار عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل خلیج فارس در خصوص علت ابطال این مناقصه گفت: هنوز علت این ابطال مشخص نیست و نمی دانیم بر چه اساسی مناقصه را باطل کردند زیرا هنگام برگزاری مناقصه نماینده شرکت هاگ بار و همچنین نماینده سازمان بازرسی حضور داشت.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در قبال شرکت های خصوصی هم گفت: دولت به جای کمک کردن چوب لای چرخ بخش خصوصی می گذارد و بعد از سه بار واگذاری این شرکت، بدون هیچ کمکی، اعلام می کنند که این شرکت بدهی دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل خلیج فارس گفت: این شرکت با بدهی بسیار واگذار شد و طبیعتاً حل مشکلاتی که به بخش خصوصی رسیده بود زمان می برد اما با این حال اکنون بالغ بر 1200 نیرو در نمایندگی های فعال این شرکت در سراسر کشور مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند.

نعناکار با انتقاد از عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در خصوص مناقصه حمل و نقل کالاها در سراسر کشور گفت: در سال های گذشته آرد کل کشور توسط شرکت خلیج فارس و آبادان حمل و نقل میشد که با وجود افزایش هزینه ها دولت به ما اجازه افزایش قیمت را نمی داد؛ چرا که در این صورت قیمت نان هم افزایش پیدا می کرد.

وی در ادامه افزود: حمل و نقل آرد برای این شرکت ها به صرفه نبود اما به خاطر فشارهایی که به ما وارد شد ما این اقدام را انجام دادیم و در شرایطی که در مناقصه پیروز شده و امیدوار بودیم خسارت های ناشی از حمل و نقل آرد جبران شود یکباره این مناقصه را ابطال کردند.

عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل خلیج فارس همچنین تأکید کرد: مناقصاتی که برگزار می‌شود اعتبار دارد و اگر قرار است هر بار که نتیجه این مناقصات به ضرر عده ای شد، آن را باطل کرده مناقصه جدیدی برگزار کنند، اعتبار مناقصات از بین می‌رود و بخش خصوصی نمی تواند در شرایط فعلی امیدوار به ادامه حیات خود باشد.

fbb5c731-3d60-45a7-9575-5eb01d739d58

به نظر می رسد در شرایط فعلی که بخش خصوصی با وجود تحریم ها و فشار زیاد در حال فعالیت هستند واگذاری های غیر قانونی می تواند انگیزه ادامه فعالیت این بخش ها را از بین ببرد؛ حمل و نقل کالاهای استراتژیک در کشور موضوع مهمی است که بر اساس شایستگی ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و طبیعتاً شرکت هایی که نیروی انسانی و امکانات محدودی دارند نمی توانند از عهده آن بر آمده و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند.

در همین راستا مشخص نیست توجیه شرکت بازرگانی دولتی برای ابطال این مناقصه و عدم واگذاری حمل و نقل کالاهای اساسی به دو شرکت خصوصی اما با سابقه آبادان و خلیج فارس چه بوده و طبیعتا عدم اعلام این دلایل شائبه های رانت برای سایر شرکت ها را تداعی خواهد کرد.