به گزارش پارس ، عباس پشم فروش، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام در گفت وگو با ایسنا، درباره قیمت توزیع گوشت قرمز درآستانه ماه رمضان گفت: قیمت توزیع این کالا به صورت خرده و نمایشگاه ها به تفکیک ران، سر دست و گردن در استان های متفاوت براساس شرایط اعلام می شود.

وی ادامه داد: ولی قیمت خرید آن از در سردخانه ۱۶ هزار تومان است.

پشم فروش درباره قیمت نهایی فروش گوشت مرغ نیز گفت: قیمت ۴۸۰۰ تومان فروش گوشت مرغ از در سردخانه به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است.

او تصریح کرد: بر این اساس قیمت توزیع گوشت منجمد گاوی در نمایشگاه ها در تهران هر کیلو ۵۱۵۰ و در شهرستان ها ۵۲۰۰ تومان است.