به گزارش پارس به نقل از فارس، عاملی که به خشم کاربران دامن زده این است که مشکل یاد شده از یک سال قبل در فیس بوک وجود داشته و هکرها با سواستفاده از آن توانسته اند به شماره تلفن و آدرس ایمیل شش میلیون نفر که خواستار بارگذاری کلیه اطلاعات ذخیره شده خود در فیس بوک بوده اند، دسترسی پیدا کنند.

بخشی از اطلاعاتی که از این طریق افشا شده از سوی کاربران در این سایت وارد نشده و حاصل بررسی عملکرد و عادات کاربری افراد و همین طور مشخصات رایانه ها و گوشی های آنان است و این امر یکی دیگر از مسائلی است که به انتقادهای تندی از مدیران فیس بوک دامن زده است.

حال کاربران از فیس بوک می پرسند چگونه به خود اجازه داده که اطلاعات شخصی کاربران را به طور خودسر جمع آوری کند تا حال با افشای آنها برای افراد مشکل ایجاد شود.

افشای این آسیب پذیری فیس بوک نشان داده که این سایت برای هر کاربر به غیر از نمایه اصلی یک نمایه فرعی یا در سایه هم در نظر گرفته است و با بررسی نحوه اتصال به فیس بوک و دیگر قرائن تلاش می کرده افرادی که با چند پروفایل در فیس بوک فعال هستند را شناسایی و اطلاعات نمایه های مختلف آنها را در هم ادغام کند. اطلاعات جمع آوری شده در مورد نمایه های مختلف یک فرد در نمایه در سایه وی جمع شده و به نمایه اصلی او متصل می شود، بدون آنکه کاربر از این مساله مطلع شود.

فیس بوک از این طریق توانسته ایمیل های مختلف هر فرد و حتی شماره تلفن های آنها را نیز پیدا کند و حال که به علت آسیب پذیری نرم افزاری این سایت اطلاعات یاد شده فاش شده بسیاری از کاربران به شدت عصبانی شده و تمایل دارند بدانند فیس بوک به چه اجازه ای به خود حق داده که مخفیانه شخصی ترین اطلاعات کاربران را که در این سایت وارد نشده جمع آوری و ذخیره کند.

فیس بوک هدف از این اقدامات خود را پیشنهاد دادن افراد مناسب به هر کاربر برای دوستی عنوان کرده است، ادعایی که کاربران عصبانی این سایت را راضی نکرده است.