به گزارش پارس به نقل از مهر، معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد بدون نفت با یک برنامه ریزی و اجرای صحیح، استقلال ارزی بعنوان یک هدف بنیادین برای کشور است.

سید علیرضا شجاعی افزود: با توجه به گستردگی ابعاد علمی، فرهنگی، قانونی و اجرایی موضوع و تعدد ذی نفعان، تحقق این هدف نیازمند مطالعه، پژوهش، استفاده از دانش صاحبنظران و متخصصین حوزه ها و رشته های مختلف، طراحی و اجرای برنامه های کلان و عملیاتی در حوزه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین مشارکت دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، نهادهای قانونگذار و دستگاه های اجرایی ذینفع است.

همچنین در این جلسه، رئیس مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین نیز با اشاره به اسناد بالادستی و تأکید اسناد مذکور مبنی بر توازن در مبادلات خارجی و حضور اثرگذار ایران در تولید و تجارت جهانی در افق چشم انداز، تصریح کرد: این طرح با دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده و مقرر است علاوه بر تأمین کسری تراز تجاری کشور در سال ۹۲ از طریق افزایش ارزآوری و کاهش ارزبری، به جریان سازی باهدف توسعه صادرات محصولات صنعتی پرداخته و تا افق ۱۴۰۴ ایران را به یکی از کشورهای موثر در حوزه تجارت جهانی و برپایه صادرات غیرنفتی تبدیل کند.

در این جلسه اعضای کمیسون دائمی به اتفاق بر ضرورت و اهمیت اجرای این طرح تأکید کردند همچنین در پایان این جلسه معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عتف با اشاره به مزیتهای طرح در سطح ملی افزودند در این طرح که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نموده، باید مجموعه ای از اقدامات پژوهشی و عملی برای قطع وابستگی حوزه صنعت، معدن و تجارت به درآمدهای نفتی به اجرا درآید.