به گزارش پارس به نقل از مهر، سیدنعمت ا… میرفلاح نصیری از انتشار نشریه" وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره برداری کشور" خبر داد. رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مرکز آمار ایران طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور را سالیانه و به منظور شناخت این بخش و همچنین بررسی وضعیت تعداد شاغلین، وضعیت بهداشت، ایمنی و حوادث ناشی از کار، تعداد افراد حادثه دیده، نوع حادثه و… به اجرا می گذارد.

وی ادامه داد: نتایج آمارگیری سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، تعداد ۴ هزار و ۹۷۴ معدن (به جز معادن نفت و گاز، مواد رادیواکتیو و خاک رس) کشور در حال بهره برداری بوده اند و مجموعا ۸۱ هزار و ۲۹۳ نفر در آن سال در معادن به کار اشتغال داشته اند.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: براساس نتایج حاصل، در کشور ۶۰۴ معدن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده است.

میرفلاح نصیری بیان داشت: به علاوه در ۳۶۶ معدن در حال بهره برداری موضوع این طرح، ۸۸۱ حادثه اتفاق افتاده که علت عمده این حوادث" تصادف و برخورد با اجسام در حال حرکت" بوده است.

وی تصریح کرد: بیشترین حوادث در استان های یزد و کرمان رخ داده است. با این حال، تعداد افراد حادثه دیده در معادن ۸۶۳ نفر طی سال ۱۳۸۹ بوده که بیشترین آنها مربوط به استان های کرمان و مازندران است.

میرفلاح نصیری گفت: نتایج این طرح نشان می دهد ۵۲ نفر از شاغلان حادثه دیده دچار فوت شده اند. در همین راستا حدود ۱۶.۴ درصد این حوادث منجر به فوت یا قطع عضویت و معلولیت شده است. به عبارت دیگر نرخ فوت ناشی از حوادث کار در جامعه مشمول این طرح کمی بیش از ۶ در ۱۰ هزارشاغل است.