به گزارش پارس نیوز، 
 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

به درخواست سفیر محترم ژاپن در تهران دیداری با ایشان داشتم. بعد از گذشت دوماه از برداشت نفت توسط ژاپن، خبر از آغاز عملیات بانکی برای تسویه وجوه ناشی از نفت خریداری شده برای صدور کالا و سایر اقلام بشر دوستانه به ایران، داد. در دوماه گذشته بطور متوسط روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت وارداتی ژاپن از ایران بوده است. برتوسعه روابط اقتصادی دوکشور تأکید کردم. نکته مهمی که ایشان تاکید کرد برنامه شرکتهای ژاپنی برای فعالیت بلند مدت در ایران است و اینکه درمدت قطع واردات نفت نیز حضور خود را درایران تداوم بخشیدند.