به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی بانک دی، روز گذشته طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما خلاف گفته یکی از نمایندگان مجلس در این طرح اساسا مسئله ای ناظر بر اختلاس در بانک دی وجود ندارد.

بنا بر این گزارش، بانک دی ضمن احترام به حقوق قانونی مجلس شورای اسلامی در اعمال نظارت بر سایر نهادها و دستگاه ها، اظهارات نماینده محترم اهر و هریس را که روز گذشته در گفتگویی دلیل اصلی تصویب طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را اختلاس در بانک دی عنوان کرده بود، قویا رد و تأکید می کند موارد درج شده در این طرح اساسا ناظر بر تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است نه بانک دی.