به گزارش پارس، بازار خبر به نقل از روزنامه بیلد نوشت ؛ بازنشستگان آلمانی گویا هیچ وقت فرصتی برای استراحت نخواهند داشت زیرا بر اساس آمارهای اخیر « آژانس کار» تعداد بازنشستگانی که در این کشور دارای شغل دوم هستند، در سال ۲۰۱۲ به ۸۱۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

بنابراین گزارش حقوق ماهانه نیمی از بازنشستگان آلمان کمتر از ۷۰۰ یورو است.
فریدریش بازنشسته ۷۲ ساله آلمانی بوده که هفت سال است برای گذراندن زندگی خود رانندگی تاکسی را انتخاب کرده است.

وی در اینباره می گوید: من بیش از ۴۰ سال کار کرده ام و در حال حاضر حقوق بازنشستگی ام ۴۷۵ یورو است.

علاوه بر اینکه باید اجاره خانه را نیز از این حقوق پرداخت نمایم، درآمد من کفایت زندگی ام را نمی کند. در واقع من تصور دیگری از دوران بازنشستگی ام داشتم اما حالا وضع به گونه ای دیگر است.
این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان آلمانی در مشاغلی مثل فروشندگی و به عنوان مسئول پارکینگ خودروها برای چرخاندن چرخ زندگی فعالیت می کنند.