به گزارش پارس به نقل از مهر، در معاملات امروز چهارشنبه بازار سهام ۳۱۲ میلیون و ۴۴ هزار سهم به ارزش یکهزار و ۴۱۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال خریداری شد. این معاملات در ۴۰ هزار و ۸۱ دفعه انجام شد و در پایان ساعات کاری ارزش بازار سهام به ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین ارزش معاملات نیز به گروه شیمیایی اختصاص داشت. در این معاملات، شاخص کل بورس همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و با ۱۱۸ واحد افزایش به ۴۵ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.

شاخص صنعت نیز شاهد افزایش ۱۲۴ واحدی بود و به ۳۹ هزار و ۷۲۸ واحد رسید. بازار اول و دوم نیز به ترتیب در عدد ۳۴ هزار و ۸۸۳ واحد و ۸۳ هزار و ۳۸۰ واحد قرار گرفتند.