به گزارش پارس ، ایرج رهبر در پاسخ به این پرسش که چند هفته ای است، قیمت مصالح ساختمانی و نهاده های ساخت مسکن در حال افزایش است، افزود: نباید تمام کاسه کوزه های گران شدن مسکن را روی سر وزیر راه و شهرسازی شکست و در حالی که نیکزاد محکوم به این است که قیمت مسکن را ثابت نگه دارد، بقیه وزرا هیچ عکس العملی نسبت به گران شدن نهاده های ساختمان سازی نشان نداده اند.
*وزرای بی تفاوت به گران شدن نهاده های مسکن
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن تأکید کرد: نباید این طور باشد که آهن و سیمان گران شود و وزیر مربوطه هیچ عکس العملی به این گران شدن نشان ندهد.
رهبر با بیان اینکه وقتی تمام نهاده های مسکن مثل آهن، سیمان، انرژی و دستمزدها افزایش می یابد، نباید از وزیر راه و شهرسازی انتظار ثبات قیمت مسکن را داشت تصریح کرد: تمام مصالح ساختمانی کلیدی و غیر کلیدی از ابتدای سال جاری بدون هیچ کنترلی همین طور افزایش می یابد و در قیمت تمام شده مسکن تأثیر می گذارد.
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده مسکن همین طور بدون کنترل افزایش می یابد، چطور می توان انتظار داشت که قیمت مسکن باید کنترل شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رهبر اضافه کرد: مسئولان باید به طور جدی این موضوع را رسیدگی کنند و از افزایش بی کنترل قیمت مصالح ساختمانی جلوگیری کنند.