به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان مطلب بالا و این که تاکنون شکر افزایش قیمتی نداشته است، اظهار کرد: این کالا در کارخانه ۱۳۰۰ تومان به فروش می رسد.

وی ادامه داد: کارگروه تنظیم بازار هیچ افزایش قیمتی را برای شکر قبول نکرده است و این کالا همچنان با قیمت های مصوب قبلی به فروش می رسد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره احتمال تغییر قیمت نهاده های دامی گفت: قراردادهایی که برای توزیع نهاده های دامی در بین تولیدکنندگان از سال قبل بسته شده هیچ تغییر قیمتی را شاهد نخواهد بود.