به گزارش پارس ، عبدالحسین بیات در گفت و گو با ایسنا، گفت: کسی نمی تواند از شرکت ملی نفت بخرد و دست دوم بفروشد و فایده تحصیل کند چون قیمت ها بر اساس قیمت های بین المللی است.

وی افزود: برای فروش نفت باید مصوبه ای در راستای فروش نفت به نرخ کمتر از قیمت های جهانی باشد که چنین مجوزی وجود ندارد بنابراین باید برای فعال ساختن بورس نفت، مشتریان نهایی از بازارهای بین المللی شناسایی شوند، برایشان بستر فراهم شود و آن ها را تشویق کنیم تا به بورس نفت وارد شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ابراز تمایل نسبت به این که محصولات پتروشیمی ایران در بورس صادراتی کشور عرضه شوند گفت: برای این کار مشتری نهایی باید خرید کند.

بیات ادامه داد: درصورتی که واسطه بخواهد خرید کند، محصولات باید با قیمت پایین تر فروخته شود که این کار را انجام نمی دهند.

وی در پایان تصریح کرد: با این شرایط محصولات خارج از بورس به قیمت جهانی فروخته می شود.