به گزارش پارس ، لطف الله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر چه نامزدهای ریاست جمهوری در مناظرات و برنامه های خود به بحث اشتغال و تولید پرداختند ولی برنامه جامع و کاملی ارائه نشد و از راهکارهای تقویت تولید و حمایت از کار و تولید سخنی به میان نیامد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارگران دغدغه مسکن، معیشت و حقوق و دستمزد دارند و انتظار آنها این است که فردی که سکان اداره کشور را به دست می گیرد به دغدغه های آنان توجه کند.

به گفته بیات جامعه کارگری در انتخابات ریاست جمهوری از فردی حمایت می کند که برای رفع بیکاری و اشتغال پایدار برنامه داشته باشد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به وعده های برخی نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص افزایش دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: وعده های بسیاری به کارگران داده شده، از جمله سهام عدالت و کارت اعتباری ولی هیچکدام محقق نشد بنابراین نامزدهای ریاست جمهوری بدانند که تمام وعده و وعیدهای آنان ثبت و ضبط خواهد شد و اگر شعار بدهند و جامعه عمل نپوشانند در قبال مردم و کشور مسوول و پاسخگو خواهند بود.

بیات با بیان اینکه کارگران افرادی را که درباره مسایل کارگری برنامه داشته باشند، در اولویت انتخاب قرار می دهند تاکید کرد که در انتخاب رییس جمهور آینده باید به دنبال کسی بود که به طور شفاف و قاطع از حیثیت کشور، اقتصاد و اشتغال دفاع کند.