به گزارش پارس نیوز، 

ایرج حیدری شامگاه چهارشنبه در نشست با مدیران این دستگاه ها، با اشاره به بازدید انجام شده از پایگاه های رسیدگی به شکایات و تخلف های صنفی مستقر در مناطق مختلف شهر بندرعباس، اظهار داشت: بازرسان دستگاه های مذکور باید به صورت قانونی به تخلفات رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد: اقدام هایی که در راستای کنترل و نظارت بر بازار هرمزگان انجام می شود، باید آثار خود را به صورت مشهود در جامعه نشان دهد و شاهد افزایش رضایتمندی مردم در این زمینه باشیم.
حیدری گفت: همان طور که خدمات صورت پذیرفته در بازار هرمزگان مناسب بوده، نظارت مستمر بر بازار استان نیز ضروری است تا آرامش حاکم بر بازار حفظ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: در همین راستا نیز اجرای طرح ویژه رسیدگی به شکایات و تخلفات صنفی به منظور کنترل بازار و افزایش رضایتمندی مردم استان با جدیت هر چه تمام تر تداوم داشته باشد.
پایگاه ها و طرح رسیدگی به شکایات و تخلفات صنفی در پی مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار هرمزگان برای کنترل بازار در مناطق مختلف شهر بندرعباس راه اندازی و فعال شده است.
40 هزار واحد صنفی در هرمزگان فعالیت دارند.