به گزارش پارس نیوز، 

این دوره آموزشی تخصصی با مشارکت و همکاری اداره کل استاندارد قزوین و مرکز ملی اندازه شناسی و همچنین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

رییس مرکز اندازه شناسی ایران در این کارگاه آموزشی گفت: این دوره به ضرورت تغییر در سیستم یکاها و لزوم آشنایی کارشناسان اندازه شناسی و اندازه گیری با آنها می پردازد.

خسرو معدنی پور افزود: بزرگ ترین تغییر در بازتعریف های مربوط به این حوزه به تعریف کیلوگرم بازمی گردد.

وی ادامه داد: در سال 1884 برای اندازه گیری از استوانه ای فلزی استفاده شد اما این وزن بر اثر گذشته زمان دچار تغییرات زیادی شده است.

معدنی پور همچنین گفت: در سال 1304 با تصویب اولین قانون اوزان و مقیاس ها در مجلس شورای ملی وقت، این موضوع شکل قانونی به خود گرفت و همین قانون نیز بعدها یکی از مقدمات تشکیل سازمان ملی استاندارد را فراهم کرد.

یکاها که با SI شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال 1960 پایه‌گذاری شد.

یکاها دستگاه پیشرفته تر متریک هستند و به حوزه اندازه شناسی کمک بسیار زیادی کرده اند.

انتهای پیام/