به گزارش پارس نیوز، 

 

غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی، در همایش روز ملی بیمه اظهار کرد: حق بیمه در سال ۹۶، معادل 34هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن، 21 درصد رشد را تجربه کرده است؛ این در حالی است که مجموع خسارات پرداختی در سال 96 حدود 21هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن چیزی حدود ۱۶.۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه تعداد بیمه‌های صادره نسبت به سال 95 درصد 12درصد رشد داشته، افزود: در عین حال سهم بخش غیردولتی به 68 درصد رسیده و آنگونه که سهم بیمه سرانه برای هر بیمه‌گذار 420هزار تومان است، می‌توان گفت که شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۶، معادل ۲.۳ به ثبت رسیده که درصد مناسبی نیست.

سلیمانی ضریب خسارت در سال 96 را ۸۳.۵ درصد بیان کرد و گفت: این درصد در سال قبل از آن ۸۳.۴ درصد بوده است؛ ضمن اینکه خسارت در سال96 نیز، ۶۵.۴ درصد بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه با ورود صنعت بیمه به بورس و انتشار اوراق ریسک به دنبال کاهش ریسک بیمه هستیم، تاکید کرد: به خصوص در شرایط تحریم مثمر خواهد بود؛ ضمن اینکه گسترش بیمه زندگی در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در شرایطی که با تورممواجه هستیم، مشوق های دیگری در کنار این بیمه می تواند به افزایش جذابیت آن کمک کند.

وی، گفت: تلاش بر این است که روستاییان و افراد تحت پوشش کمیته امداد، تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار بگیرند.