به گزارش پارس نیوز، 

سید مجید حسینی نژاد بیان کرد: ظرفیت سد خاکی رامشیر 2 هزار و 500 مترمکعب است که با بارندگی چند روز اخیر ظرفیت این سد تا 2 هزار و 480 متر پر شد.

وی با بیان اینکه 9 روستا در معرض تهدید سیلاب در اطراف این سد خاکی وجود دارد که چهار روستا شرایط خطرپذیری بیشتری دارند گفت: تمامی امکانات برای انتقال ساکنان این روستاها فراهم است اما به دلیل سرریز نشدن سد و فروکش کردن بخشی از آب تخلیه این روستاها انجام نگرفت.

فرماندار شهرستان رامشیر ادامه داد: در سال 95 نیز چنین شرایطی برای این سد رخ داد و با سرریز شدن سد به مدت 2 هفته خانه های روستاییان اطراف این سد به زیر آب رفته بود.

حسینی نژاد ادامه داد: در پی بارش باران و تندبادهایی که در روزهای اخیر رخ داد بیشترین میزان خسارت در منطقه شرق رامشیر وارد شد، که سقوط چهار دکل برق و قطع برق این منطقه برای مدتی ازجمله خسارت وارده بود.

وی گفت: خانه برخی از روستاییان در رامشیر بر اثر بارش باران و تند باد دچار خسارت و تخریب شد.

بارش باران در چند روز اخیر باعث سر ریز شدن سد آبخیزداری آب گلام بهبهان و تکمیل ظرفیت سد خاکی رامشیر شد.

شهرستان رامشیر درجنوب غربی اهواز واقع است. رامشیر در 13 دی 1384 به شهرستان تبدیل شد.

انتهای پیام/