به گزارش پارس نیوز، 

حجت پیرایش اعتبارات سال گذشته را 6 میلیارد و 415 میلیون ریال عنوان و اظهار داشت: اعتبارات امسال برای واگذاری کلاس ها، مراکز یادگیری، طرح خواندن با خانواده، طرح آی سی دی ال، مسابقه کتابخوانی و غیره در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به افزایش مبالغ دوره سوادآموزی در سال جاری گفت: هم اکنون دوره سوادآموزی برای هر فرد هفت میلیون و 300 هزار ریال، دوره انتقال هشت میلیون و 600 هزار ریال و دوره تحکیم یک میلیون و 400 هزار ریال است.

پیرایش با اشاره به طرح خواندن با خانواده افزود: سهمیه این طرح در شیروان 407 نفر بوده که تاکنون همه ثبت نام کرده اند و 250 نفر در دوره انتقال و 157 نفر دوره سوادآموزی هستند.

رییس اداره سوادآموزی شیروان گفت: همچنین در طرح آی سی دی ال سهمیه این شهرستان 50 نفر بوده که همه جذب شده اند ولی آموزش هنوز شروع نشده است.

امسال سهمیه سوادآموزی این شهرستان 157 هزار نفری خراسان شمالی یکهزار و 100 نفر در دوره های تحکیم، سواد آموزی و انتقال است که از این تعداد 350 نفر مربوط به دوره تحکیم، 500 نفر سوادآموزی و 250 نفر انتقال هستند.

شیروان با 157 هزار نفر، دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی است که طبق سرشماری سال 95، این شهرستان 6 هزار و 45 بی سواد دارد.

انتهای پیام/