به گزارش پارس نیوز، 

قیمت انواع ماشین اصلاح در بازار به شرح زیر است:

 
قیمت انواع ماشین اصلاح در بازار
انتهای پیام/