به گزارش پارس نیوز، 

در حالیکه هر شانه تخم مرغ 30 عددی فله تا هفته قبل 15000 تومان تا 18000 تومان در سطح  خرده فروشی شهر تهران به فروش میرسید، قیمت این محصول در  چند روز اخیر به 20000 تا 22000 تومان افزایش یافته است و رکوردی بی سابقه از خود به جای گذاشت.

 

قیمت هرشانه تخم مرغ در سال قبل نیز در فصل زمستان افزایش یافت و هر شانه 30 عددی فله از این محصول به 20000 تومانبه فروش رسید که این امر واکنشهای و اعتراضات زیادی درجامعه از خود به جای گذاشت.