به گزارش پارس نیوز، 

با این حال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت هر مترمربع بنا در مهرماه به گونه‌ای بوده است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 6 تا 7 میلیون تومان با سهم ۷/ 9 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات پایتخت را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 5 تا 6 میلیون و 4 تا 5 میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۴/ 9 و ۱/ 9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۲/ 54 درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران یعنی 8 میلیون و 610 هزار تومان معامله شده‌اند. در عین حال از مجموع معاملات خرید و فروشثبت شده در بنگاه‌های املاک به لحاظ سطح زیربنا، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمربع معادل ۶/ 14 درصد اختصاص داشته است. همچنین آپارتمان‌های دارای زیربنای 60 تا 70 متر و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۵/ 14 و ۵/ 11 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آپارتمان‌های پرطرفدار در میان خریداران