به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم همتی، امیرحسین شکوهی به سمت مدیر اداره نظارت ارز و محمدرضا خطائی به‌عنوان مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی منصوب شدند.