به گزارش پارس نیوز، 

مشاور انرژی هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص اقتصاد نفتی و وابستگی به فروش نفت خام گفت: متاسفانه عدم تخصیص اعتبار کافی در این زمینه وجود دارد، برای افرایش صادرات غیر نفتی باید موانع برطرف شود تا وابستگی به فروش نفت کاهش یابد.
فاتحی، مشاور انرژی هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص اقتصاد نفتی و وابستگی به فروش نفت خام در گفت و گو با رسالت گفت: وابستگی به اقتصاد نفتی یکی از نقطه ضعف هایی است که می توان به عنوان یک نقطه قوت از آن استفاده کرد، برای این که از وابستگی اقتصاد به نفت فاصله بگیریم باید به سمت حذف موانع صادرات غیر نفتی پیش برویم، که می تواند شامل موانع ساختاری باشد دیوان سالاری و تشریفات زائد را در این زمینه به عنوان قانون گذار بتوانیم در مجلس قانون گذاری کنیم و از بین ببریم.
وی با اشاره به موانع پیش رو افزود: به اضافه ضعف ساختار تولید، عدم توجه کافی به آموزش، عدم نوآوری و کم توجهی به تحقیق و توسعه و ضعف تشکل های صادراتی می تواند از طریق اتاق بازرگانی ایران تقویت شود، در رابطه با ادامه این کار موانع مقرراتی که شامل نبود خط مشی بازرگانی بلند مدت، عدم اجرای برخی مقررات و مشکلات قیمت گذاری و مشکلات مالی باید حل شوند.
فاتحی با بیان این که برای فاصله گرفتن از وابستگی به نفت اعتبار کافی موجود نیست، بیان کرد: مورد بعدی می تواند موانع سیستم مالی باشد، عدم تخصیص اعتبار کافی در این زمینه وجود دارد و در ادامه صادرات غیر نفتی موانع ابزار و بازار را ما باید پیگیری کنیم تا صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند.
مشاور انرژی هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تشدید رقابت ها در بازارهای بین المللی را راه گشا دانست و افزود: شامل مشکلات آماری و اطلاع رسانی
دقیق یعنی شفافیت مالیاتی و اقتصادی ، مشکلات بسته بندی به روز و استاندارد و حمل و نقل صادرات غیرنفتی ، دشواری تهیه مواد اولیه و تمرکز و اتکا به بازارهای محدود و تشدید رقابت ها در بازارهای بین المللی می تواند راه گشا باشد که ما از وابستگی اقتصاد به نفت خام فاصله بگیریم.
وی ادامه داد: موانع بسیاری وجود دارد که برای حل این ها باید از ابتدا شروع کنیم حل همه این مشکلات به یک باره امکان پذیر نیست.
فاتحی با تاکید بر این که طبق قانون اساسی دولت ها باید کشور را به سمت صنعتی شدن سوق دهند و مجلس باید برنامه ای برای این موضوع تدوین کند.
وی با توضیح برنامه های مجلس برای این موضوع اظهار داشت: مجلس
برنامه هایی در دست تهیه دارد که بتواند این ها را به صورت قانون دربیاورد و باید نظارت کند که حتما این قانون ها اجرا شود، ما قانون های بسیار خوبی را در مجلس وضع کردیم که نظارتش در دستگاه های اجرایی باید به طور دقیق بررسی شود، مهم این است که قانون های ما در مرحله نظارت باید درست انجام شود.
مشاور کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این که یکی از راه های دور شدن از اقتصاد نفتی اخذ مالیات درست است، گفت: در گام های
اول باید کسانی که فرار مالیاتی دارند تحت بررسی قرار دهیم تا به جایی برسد که آن مالیات دهندگان واقعی که متاسفانه با رانت ها از مالیات فرار می کنند مشخص شوند،تا بهره وری در کشور بالا برود و سطح رفاه و مشکلات اقتصادی مردم جامعه کم تر شود.