به گزارش پارس نیوز، 

طبق گزارش جدید بانک جهانی، علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته برای کاهش فقر مطلق، تعداد فقیران جهان هنوز به طور غیرقابل‌قبولی بالاست و هنوز میلیاردها نفر برای برآوردن نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه هستند.

این گزارش نشان داد که حدود نیمی از جمعیت جهان با کمتر از ۵.۵ دلار در روز زندگی می‌کنند و سهم فقیران در اقتصادهای ثروتمندتر در حال افزایش است.

بانک جهانی اعلام کرد که تعداد کل افراد فقیر در بازه 2013 تا 2015 بیش از 68 میلیون نفر کاهش یافته است. این تعداد معادل جمعیت تایلند یا انگلستان است.

مطالعه جدید بانک جهانی نشان داد که فقر با آستانه درآمدی ۵.۵۰ دلار در روز، در بازه 1990 تا 2015 از 67 درصد به 46 درصد جمعیت جهان رسیده است. ماه گذشته هم بانک جهانی گزارش داد فقر شدید در سال 2015 به 10 درصد افت کرده است.

طبق تحقیقات ابانک جهانی، حاصل رشد اقتصادی خوب جهان به صورت نابرابری در بین مناطق و کشورهای جهان به اشتراک گذاشته شده است و فقر در کشورهای آفریقایی زیر صحرای بزرگ تثبیت شده است. در این مناطق هنوز ۸۴.۵ درصد از جمعیت با درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار در روز زندگی می‌کنند.

بانک جهانی اعلام کرد با گرایشات جدید جهانی، دستیابی به هدف 2030 این بانک برای کاهش جمعیت فقیر جهان به کمتر از 3 درصد، غیرممکن شده است.

در این گزارش آمده است: یافته‌هایی که به طور ویژه نگران‌کننده هستند نشان می‌دهند که فقر شدید در تعدادی از کشورها تثبیت شده است و سرعت فقرزدایی در آنها به زودی به طور قابل‌توجهی افت خواهد کرد.