به گزارش پارس نیوز، 

نمایندگان کارگران در جلسه امروز خود با دبیر شورای عالی کار خواستار برگزاری جلسات این شورا برای ترمیم حد اقل دستمزد کارگران شدند.

براساس اطلاعیه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، در صورت جلسه این نشست آمده است: در تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ ساعت ۱۳ جلسه نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در محل دفتر معاونت روابط کار و دبیر شورای عالی کار حاضر و پس از اعلام درخواست خود مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار در راستای بحث و بررسی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوار کارگری مجدداً و مؤکداً خواستار و خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حداقل دستمزد را مطرح نمودند.

همچنین مقرر شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار مراتب به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس و متعاقباً تاریخ و ساعت بررسی جلسه آتی شورای عالی کار به اطلاع اعضای شورا رسانده شود.

این نامه به امضای احمد مشیریان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، فرزاد یوسفی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، علیرضا محمدی مسئول دبیرخانه شورای عالی کار، علی خدایی، آیت‌ اسدی، محمدرضا تاجیک، ابوالفضل فتح‌اللهی، حسن حبیبی و ناصر چمنی نمایندگان گروه کارگری رسیده است.

صورت جلسه نمایندگان کارگران و دبیر شورای عالی کار

انتهای پیام/