به گزارش پارس نیوز، 

ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارز 22 ارز از جمله لیرترکیه روند صعودی، ارزش 12 ارز از جمله یورو روند نزولی و 5 ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

نرخ 22 ارز بانکی افزایش یافت