به گزارش پارس نیوز، 

سیامک مقدم امروز در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به اینکه هر ساله اولین روز دوشنبه اکتبر به نام اسکان بشر نامگذاری شده است، گفت: امسال موضوع دفتر هبیتات یا همان اسکان بشر مدیریت پسماند جامد شهری است، یعنی کاهش پسماندی که توسط بشر تولید می‌شود و به شکل سالم دفن می‌شود.

وی افزود: متأسفانه پسماندها باعث می‌شوند شهرها زشت به نظر بیایند و به دلیل افزایش مصرف و راهبردهای غیرمناسب میزان تولید پسماند تا سال ۲۰۲۵ به ۵.۹ میلیارد تن در سال افزایش خواهد یافت.

مقدم ادامه داد: شهرها بخش عمده‌ای از بودجه را صرف از بین بردن پسماند اختصاص می‌دهند، بنابراین در برخی کشورهای توسعه یافته سیستم‌های مدیریت پسماند نیز وجود ندارد.

رئیس دفتر هبیتات (اسکان بشر) ادامه داد: پسماند جامد شهری موجب پرورش حشرات بیماری‌زا و در بستر دریاها منجر به آلودگی دریاها می‌شود، پس باید مسئله مدیریت پسماند در ایران جز موارد مهم و ضروری باشد.

مقدم خاطرنشان کرد: عدم تثبیت زباله، عدم محدودیت در تولید زباله و محدود بودن مشوق‌های بازدارنده برای مدیریت پسماند جزء نیازها و رویکردهای مدیریت پسماند شهری است، پس باید شهرها به سمت مدیریت پسماند حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرهای ایران باید از الگوی سایر شهرها بیاموزند و برنامه راهبردی برای این موضوع داشته باشند، پس باید راهی برای بطری‌ها و فنجان‌های یکبار مصرف پیدا کنیم، چرا که استفاده دوباره و بازیافت باید جزء اصول راهنما در زندگی افراد باشد.

انتهای پیام/