به گزارش پارس ، مصیب محمدیان شمالی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که ذخایر نهاده ها و کالاها در شرکت پشتیبانی امور دام بالای سه میلیون تن است، بیان کرد: در کنار شرکت پشتیبانی امور دام بخش خصوصی نیز در حال ذخیره سازی و تامین کالا است و ما نیز در رابطه با تامین ارز و دریافت معرفی نامه به بخش خصوصی کمک می کنیم.

وی ادامه داد: سهمی از پاسخ گویی به تقاضای جاری متعلق به پشتیبانی امور دام است که این موضوع به خوبی در حال انجام است.

محمدیان شمالی با بیان این که خرید گوشت مورد نیاز مردم علاوه بر ماه رمضان برای ایام نوروز ۹۳ نیز انجام شده است، گفت: با توجه به تولید گوشت مرغ در کشور به واسطه ی تامین نهاده ها از ۱۵ فروردین ماه فروش مرغ متوقف و کار ذخیره سازی انجام شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر بیش از ۷۳ هزار تن ذخیره سازی مرغ در کشور انجام شده است.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر فصل برداشت جو در کشور است، خاطر نشان کرد: نوساناتی که در قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال بود نیز از محل تولید داخل و واردات برطرف شد.

به گفته محمدیان شمالی گوشت قرمزی که با ارز مرجع وارد می شود برای ذخیره سازی، گوشت قرمزی که با ارز مبادله ای توسط بخش خصوصی وارد می شود برای مصرف جاری و یک بخش از گوشت موجود در کشور نیز با ارز آزاد وارد می شود که قیمت آن به دلیل کشش بازار برای وارد کننده مقرون به صرفه است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان این که نیاز کشور به گوشت قرمز به نحوی است که کمتر از ۱۰ درصد نیاز به واردات است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر واردات نیز متوقف نشده کار خرید و ذخیره سازی در حال انجام است.

وی ادامه داد: ذخایر موجود تا سه ماه آینده جوابگوی نیاز های کشور است، این روند تا پایان سال ادامه دارد و ما هم چنان با قیمت های مصوب نهاده های دامی مورد نیاز را در اختیار تولید کنندگان مرغ و گوشت قرار می دهیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره ی قیمت نهاده های دامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ذرت ۶۸۰ تومان، هر کیلوگرم جو ۶۳۰ تومان و هر کیلوگرم سویا ۱۰۵۰ تومان است.

محمدیان شمالی درباره احتمال تغییر قیمت نهاده های دامی و شیر خام اظهار کرد: با توجه به تامین و ذخیره سازی صورت گرفته تغییر قیمت متصور نیست و در حال حاضر همه نهاده های دامی و کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می کنند.

وی با تاکید بر این که تاکنون با ارز آزاد حتی یک گرم نهاده وارد کشور نشده، درباره تغییرات قیمت مرغ خاطر نشان کرد: کف قیمت فروش مرغ ۵۳۰۰ و سقف آن ۵۷۰۰ است و قیمت مرغ بین این دو رقم به روز متفاوت است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در مورد صادرات مرغ نیز تصریح کرد: صادرات نیز هم چنان در حال انجام است زیرا از نظر ما بهترین راه برای حمایت از تولید است.