به گزارش پارس نیوز، 

رضا باکری، دبیر انجمن تولیدکنندگان صنایع لبنی ایران در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: چنانچه روزانه مقدار ١٩هزارتن شیرخام به قیمت بهای تمام شده به علاوه ١٧درصد سود، تحویل صنایع لبنی گردد، این انجمن ازدرخواست خود برای واردات ٢٥ هزار تن شیرخشک جهت تأمین کسری شیرخام دریافتی صنایع لبنی، صرفنظر می‌کند.

در این نامه آمده است: نیاز و یا عدم نیاز به واردات ٢٥هزار تن شیرخشک صنعتی به کشمکش فی‌مابین صنایع لبنی و دامدارها از یک طرف و بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع از طرف دیگر بدل شده است و هر یک از طرفین برای متقاعد کردن هیات محترم وزیران و ستاد اقتصاد مقاومتی صدها دلیل ارائه می‌نمایند.

در نامه انجمن صنایع لبنی ایران به وزیرجهادکشاورزی آمده است که برای خاتمه دادن به این کشمکش پیشنهاد ذیل  به وزارت جهاد کشاورزی و دامدارها ارائه می‌شود: وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید ١١ میلیون تن شیرخام در کشور است؛ بنابراین قطعأ برای تحویل ٧ میلیون تن شیرخام درسال به کارخانجات این انجمن هیچ مشکلی نخواهد داشت. چنانچه این قرارداد بین انجمن صنایع لبنی ایران و انجمن گاوداران ایران منعقد و به امضاء برسد و روزانه مقدار ١٩هزارتن شیرخام به قیمت بهای تمام شده به علاوه ١٧درصد سود تحویل صنایع لبنی گردد. این انجمن از درخواست خود برای واردات ٢٥ هزار تن شیرخشک جهت تأمین کسری شیرخام دریافتی صنایع لبنی صرف‌نظر می‌نماید.