به گزارش پارس نیوز، 

شرایط جدید صادرات محصولات پتروشیمی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

1- بر این اساس صرفا مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی مطابق فهرست درج شده می‌تواند نسبت به صادرات محصولات صنعت پتروشیمی اقدام نمایند. 

2- مطابق نامه شماره 60.97608، نمایندگان رسمی مجتمع‌های پتروشیمی و براساس فهرست مندرج می‌توانند نسبت به صادرات محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی تحت پوشش اقدام نمایند. 

 اطلاعات کامل مجتمع‌های پتروشیمی و کالاهای مشمول صادرات اطلاعات کامل مجتمع‌های پتروشیمی و کالاهای مشمول صادرات   را دریافت کنید.

انتهای پیام/