به گزارش پارس نیوز، 

صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2017 توانست با ایجاد بیش از 500 هزار شغل در سراسر جهان تعداد شاغلین این صنعت را به 10 میلیون و سیصد هزار نفر برساند که نشان دهنده رشد 5.3 درصدی نسبت به سال 2016 را دارد.

این گزارش می‌افزاید: بزرگترین کارفرمایان این صنعت با سهم 70 درصدی، کشورهای چین، برزیل، ایالات متحده، هند، آلمان و ژاپن هستند و همچنین نزدیک به 60 درصد از اشتغال‌ها در کشورهای آسیایی اتفاق می‌افتد.

ادنان امین( مدیر آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر) اظهار داشت: انرژی‌های تجدید پذیر با تولید کمترین کربن تبدیل به یکی از ستون‌های رشد اقتصادی در جهان شده‌اند و افزایش اشتغال در این صنعت بازتاب دهنده این موضوع است.

وی افزود: استفاده از این سیاست‌ها دارای مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد و برآورد می‌شود که میزان اشتغال در این صنعت در سال 2025 به 28 میلیون نفر برسد.

در ادامه این گزارش آمده است که صنعت انرژی خورشیدی بزرگترین کارفرمای انرژی تجدید پذیر است که تقریبا 3.4 میلیون نفر در آن اشتغال دارند و نسبت به سال 2016 رشد 13درصدی داشته است.

پنج کشور چین(بزرگترین کارفرما) ، ژاپن، ایالات متحده، هند و بنگلادش نزدیک به 90 درصد اشتغال صنعت انرژی خورشیدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در صنعت انرژی بادی نیز میزان اشتغال نزدیک به 1.15 میلیون نفر در سراسر جهان است که چین، اروپا و امریکای شمالی به ترتیب 44، 30 و 10 درصد از اشتغال این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.