به گزارش پارس نیوز، 

نرخ تورم قطر در ماه می به ۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم ۰.۱ درصدی ماه قبل از آن 5 برابر شده است. بیشترین میزان افزایش قیمت ها مربوط به گروه حمل و نقل و سوخت با ۷.۸ درصد بوده است و از سوی دیگر بهای آب، برق و مسکن که 22 درصد کل مخارج مصرفی این کشور را شامل می شود کاهش ۴.۸ درصدی داشته است.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم قطر ۰.۴ درصد افزایش یافته است. مهم ترین اقلام مصرفی خانوارهای قطری عبارت است از: اجاره بها، سوخت و انرژی با ۲۱.۹ درصد کل مخارج، حمل و نقل و ارتباطات با ۱۴.۶ درصد، فرهنگ و سرگرمی با ۱۲.۷ درصد و غذا و نوشیدنی با ۱۲.۵۸ درصد.

متوسط نرخ تورم قطر در بین سال های 2005 تا 2018 به ۲.۸۸ درصد رسیده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۱۶.۵۹ درصد ژوئن 2008 و کمترین سطح تورمی مربوط به تورم منفی ۹.۹۶ درصدی بوده است.