به گزارش پارس نیوز، 

منصور بازیار روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در گذشته این فرآیند گمرکی به صورت سنتی و دستی توسط رئیس خروجی در سیستم صورت می پذیرفت که با توجه به حجم بالای فعالیت ها در برخی مواقع منجر به توقف کار و ایجاد صف های طولانی درگمرک می‌ شد.
وی بیان کرد: با راه اندازی این قابلیت مهم در سامانه جامع امور گمرکی مشکلات یادشده برطرف می شود.
بازیار افزود: از این پس فرآیند تخصیص کارشناس و ارزیاب در خروجی گمرک به صورت هوشمند و بدون مراجعه به مسئول درخروجی انجام و صاحبان کالا و تجار و بازرگانان نیازی به حضور فیزیکی در گمرک ندارند.
وی اظهار داشت: سیستمی شدن این فرآیند علاوه بر سرعت بخشیدن به فرآیند خروج کالا، باعث افزایش دقت در بازرسی ها، کنترل های سیستمی، جلوگیری از اعمال سلیقه و ارتقای مدیریت ریسک در گمرک می شود.
بازیار اظهار کرد: با توجه به اینکه افزایش سرعت عملیات بارگیری و خروج کالا از گمرک و حذف گلوگاه های کاری از مهمترین اهداف در بحث تکریم تجار و بازرگانان و صاحبان کالاست این فرآیند کمک به رسیدن به این هدف می کند.
وی اضافه کرد: در مراحل بعدی ارتقای سیستمی در خروجی گمرک بوشهر انتخاب مسیر در سه سطح 1 و 2 و 3 است که با اجرایی شدن این مرحله شاهد کاهش چشمگیر زمان عملیات خروج کالا از گمرک بوشهر خواهیم بود.
بازیار یادآور شد: اجرای فرآیند تخصیص کارشناس و ارزیاب در خروجی گمرک بوشهر با همکاری دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای توانمند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک بوشهر محقق شده است.
7212/6043**