به گزارش پارس نیوز، 
براساس آمار نماگر‌های اقتصادی سه ماه سوم سال ۹۶، تراز پرداخت‌ها در بخش حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی، خالص حساب سرمایه 14 میلیارد و 110 میلیون دلار بوده بوده است.

در 9 ماهه سال گذشته حساب سرمایه در کوتاه مدت منفی 14 میلیارد و 324 میلیون دلار و در بخش بلند مدت مثبت 213 میلیون دلار بوده است.

همچنین تغییر در ذخایر بین‌المللی هم منفی 8 میلیارد و 631 میلیون دلار درج شده است.

منفی شدن خالص حساب سرمایه در یک اقتصاد بیانگر جریان خروج سرمایه است که براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، این فرایند در سال ۹۲، 95 و 96 وجود داشته و خالص حساب سرمایه منفی بوده است.