پارس به نقل از عصر ایران؛ مقداد همتی افزود: وزارت راه و شهرسازی در همه شهرهای کشور از متقاضیان مسکن مهر ثبت نام می کند. در استان تهران نیز فقط در شهر جدید پردیس ثبت نام انجام می شود.

وی با اشاره به شرایط ثبت نام، یادآور شد: متقاضی و افراد تحت تکفل در ۸ سال اخیر (از سال ۸۴) تا کنون فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی باشد، از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد، متاهل یا زن سرپرست خانوار باشد و همچنین دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشد.

وی همچنین در خصوص میزان آورده نیز گفت: متقاضی باید رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان را با احتساب دستور العمل افزایش قیمت مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند.