به گزارش پارس به نقل از افکار، مهندس جواد نجم الدین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: درصدد هستیم با استفاده از مدل های تعالی شرکت های معتبر خودروسازی، کانونی متشکل از نمایندگان خودروسازان، قطعه سازان و صاحب نظران حوزه صنعت خودرو ایجاد کرده و نقشه راهی را برای توسعه کیفی این صنعت ترسیم کنیم.

وی افزود: هدف از تشکیل این کانون نزدیک کردن افکار و ایده های توسعه ای خودروسازی و همکاری و هم فکری در تعریف و اجرای پروژه های بهبود و ارتقای برند محصولات در بازارهای جهانی است.

نجم الدین، شناسایی نقاط بهبود در صنعت خودرو را از دیگر اهداف این کانون برشمردو گفت: با حضور صنعتگران و نمایندگان بخش های مختلف مرتبط با خودروسازی می توان چالش ها و مشکلات موجودرا مورد بررسی و مداقه قرار داد و با شناسایی نقاط بهبود و رفع آن در جهت تعالی این صنعت گام برداشت.