پارس به نقل از ایسنا، به رغم تحریمهای آمریکا واتحادیه اروپا علیه فروش نفت ایران، چین در ماه مارس روزانه ۴۱۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری کویت (کونا) مجموع واردات نفت چین در ماه مارس با ۲.۲ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به پنج میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
صادرات نفت عربستان به چین در ماه مارس با ۱۱.۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به یک میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز رسید، اگرچه این کشور همچنان اولین تامین کننده نفت چین است. صادرات نفت آنگولا به چین نیز با ۶.۱ درصد کاهش به ۸۰۷ هزار بشکه در روز رسید و صادرات نفت عراق به این کشور با ۷۰.۹ درصد افزایش ۴۷۱ هزار بشکه در روز بود.