طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 15 تن مدادرنگی از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 48,496 و ارزش ریالی آن 1,471,365,867 بوده است.

صادرات این محصول به کشورهای افغانستان، آلمان، امارات بوده است.

 

ماه

کشور مقصد

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

آلمان

                   8,572

                1,308,074,000

                  43,206

1

افغانستان

                   1,280

                      1,089,860

                        36

2

افغانستان

                      290

                        242,368

                         8

3

افغانستان

                      705

                        637,770

                        21

3

امارات متحده عربی

                      280

                    92,322,720

                   3,024

6

افغانستان

                   4,401

                    68,999,149

                   2,201