عباس آخوندی در حاشیه امضا شش سند همکاری میان ایران و آلمان در پرسش گفت : با توجه به موافقت اوفکت درباره خرید هواپیما به زودی ملت ایران شاهد نتایج ان خواند بود.


وی همچنین درباره تاسیس شرکت های هواپیمایی گفت: تمام سیستم قیمت گذاری در حمل نقل هوایی را آزاد اعلام کردیم اکنون شرکت های متعددی می ایند و درخواست پروانه و تاسیس می کنند البته شرایط را بسیار سخت کردیم.

احخوندی گفت : یک شرکت هواپیمایی که بتواند تمام خدمات لازم را ارائه دهد باید حداقل 350میلیارد تومان سرمایه داشته باشد و کارکنان آن نیز باید افراد متخصص باشند و هواپیماهای شرکت باید نو و عمرهواپیما باید بالای سال 2هزار باشد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت : چندین شرکت اعلام آمادگی کردند و مجوزهای اولیه را گرفتند و در حال انجام بقیه کارهایشان هستند ، استقبال بسیار خوبی شده شده است.

وی تاکید کرد : شرکت های توانمند با پایه مالی خوب و توان فنی بالا و ناوگان خوب پای کار امدند تا سطح ناوگان هوانوردی ایران را ارتقا بدهند.