رکود حاکم بر بازار مسکن در دو دهه گذشته معضلات بسیاری را در بازار داخلی به وی‍ژه بخش تولید محصولات صنعتی و معدنی مانند سیمان که عمده ترین مصالح کاربردی در ساخت و ساز و احداث طرح های عمرانی محسوب می شود، به وجود آورده است.

در همین ارتباط بهنام ملکی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از مشکلات پیش روی صنعت سیمان تولید مازاد است و  نبود تقاضا در بازار نیز به این امر دامن زده است.

وی شناسایی بازارهای هدف برای تشویق سرمایه گذارن و افزایش صادرات را از راهکارهای اصولی برای خروج از رکود عنوان کرد.

ملکی در خصوص مسکن و بازار های داخلی عرضه و تولید سیمان گفت: باتوجه به این که سیمان یک کالای سخت افزاری است؛ اگر تقاضای داخلی در بازار افزایش یابد دیگر نیازی به صادرات نیست ولی به دلیل شرایط نامناسب و رکود حاکم بر بازار مسکن ، صادرات یکی از مهمترین راهکارها برای رفع معضل فعلی  است.

این کارشناس تاکید کرد: صادرات سیمان به کشورهای همسایه و ارائه تسهیلات ویژه می تواند در بهبود وضعیت این بخش نقش آفرین باشد.

وی همچنین حضور در نمایشگاه ها و بکارگیری پیمانکار از شرکت های ایرانی واقع در کشورهای همجوار را از دیگر راهکارهای اساسی برشمرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که تقویت طرح های عمرانی مشکل تولید مازاد سیمان را تا حدود زیادی برطرف می سازد تصریح کرد : تقویت طرح های عمرانی یکی از اقداماتی است که دولت باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

ملکی اظهار داشت: ارتقای کیفیت، تنوع در تولید سیمان با انجام فناوری های نوین، توجه به طرحهای دانش‌بنیان و حرکت به سمت توسعه نرم افزار می‌تواند علاوه بر گشایش  بسیاری از مشکلات،  بستر را برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد کشور فراهم سازد.

ملکی با اشاره به نقش مهم فناوری های نوین در تولیدات سیمان و دست یابی به بازار جهانی تاکید کرد: با حرکت به سمت تولید محصولات با فناوری روز دنیا می توانیم به بازارهای جهانی دست یابیم.

****از رکود مسکن و تولید مازاد سیمان تا صادرات

حسین خطیبی استاد دانشگاه با اشاره به این که سه مقوله رکود مسکن ، تولید مازاد و کاهش صادرات سیمان باعث ایجاد آسیب های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فنی در ایران شده است اظهار کرد : در سال های گذشته شاهد رشد روز افزون کارخانه های تولید سیمان به صورت قارچ گونه در نقاط مختلف کشور بودیم که این امر سبب تولید مازاد و مشکل ساماندهی سیمان در کشور شده است.

وی احداث کارخانه های مرزی ، هدف قرار دادن بازارهای دور دست، ارتقای کیفیت سیمان تولیدی به منظور ایجاد ارزش افزوده و جذب خریداران از نقاط مختلف ایران را از مهمترین راههای مقابله با این بحران اقتصادی یاد کرد.

خطیبی در پایان گفت: هم اکنون سیمان تولیدی، استانداردهای لازم را برای صادرات به کشورهای همجوار و منطقه را دارد ولی با ارتقای کیفیت و افزایش مرغوبیت آن بر اساس استانداردهای جهانی می توان جایگاه مناسبی را در بازار های اروپایی به دست آورد.