• لینک کوتاه
 • کد خبر: 36916

  بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت و این نرخ بار دیگر به نرخ تابستان بازگشت.

  به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در حالی که پاییز۹۱ با کاهش نرخ بیکاری نسبت به تابستان مواجه بود بار دیگر این نرخ در زمستان نسبت به فصل قبل افزایش یافت.

  چکیده نتایج آمارگیری از نیروی کار به شرح زیر است:

  طبق اعلام آخرین نتایج آمارگیری از نیروی کار کشور بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می دهد که ۳۶.۸ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتند.

  همچین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

  بر این اساس تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش ۹ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۹۰) بوده است که این شاخص هفت درصد نسبت به فصل گذشته یعنی پاییزسال ۹۱، کاهش یافته است.

  اما بررسی نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۲.۱۴ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. به عبارتی، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به زنان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.

  همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور بیانگر آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه نسبت به سال قبل (زمستان۹۰) ۱.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته یعنی پاییز سال قبل، ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

  بر اساس نتایج به دست آمده نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نیز نشان می دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. همچنین نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.

  سهم اشتغال ناقص نیز بیانگر آن است که ۹.۲ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است.

  اما بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۶.۱ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند که این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. همچنین روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۳.۶ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۳. درصد افزایش یافته است.

  شاغلین بیش از استاندارد کار می کنند

  همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۲ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده اند. این شاخص دربین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان در این گروه سنی نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است. بر این اساس بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر حاکی از آن است که ۳۹ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. از این رو در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از حد استاندارد کار می کنند.

  خدمات، شاغل ترین بخش اقتصاد

  همچنین بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروهای کار ۹۱ حاکی از آن است که بخش خدمات با ۴۸.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را در بخش های عمده اقتصادی به خود اختصاص داده است. براین اساس، بخش های صنعت با ۳۴.۴ درصد و کشاورزی با ۱۶.۹ درصد قرار دارد.

  استاندارد اقتصاد بیکاری زمستان ساعت کار شاخص کشاورزی مردان مرکز آمار ایران نیروی کار
  از سراسر وب
  پیشنهاد از

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها