به گزارش پارس به نقل از مهر، قاسم نوده فرهانی گفت: در طول سال فقط یک ماه قیمت گوجه فرنگی نوسان دارد که آن هم به خاطر وقفه در برداشت این محصول است. وی افزود: البته قیمت گذاری هیچ کالایی با شورای اصناف نیست.

فرهانی با بیان اینکه هیچ گرانی در اصناف نداریم، اظهارداشت: گرانی از جای دیگری است که باید در این زمینه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده پاسخ دهد.

وی گفت: در خصوص گران فروشی که با گرانی متفاوت است، بازرسان ما از اصناف برگه خرید مطالبه می کنند، سود قانونی واحدها نیز مشخص است، اما زمانی که واحد صنفی برگه رسمی دارد و کالا را گران خریده است، کاری نمی توان کرد.