به گزارش پارس به نقل از اقتصادپرس، ایجاد برخی تغییرات در وضعیت اعمال معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد شاغلان در بخش های مختلف یکی از مواردی است که با آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در مجلس از  امروز دوشنبه می توان انتظار داشت که افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال ۹۲ و در عین حال یکسان سازی معافیت حقوق شاغلان بخش عمومی و خصوصی اجرایی شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه بودجه سال ۹۲ کشور افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را مد نظر قرار داده و آن را به مجلس برای تصویب پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران به صورت سالانه حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان است.

در عین حال سازمان مالیاتی برای افزایش سف معافیت مالیاتی حقوق بگیران پیشنهاد دیگری را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده است که در این پیشنهاد دوم سقف افزایش معافیت مالیاتی سالیانه به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان می رسد.

این در حالی است که برای اولین بار موضوع یکسان سازی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و شاغلان بخش عمومی و خصوصی در لایحه بودجه سال ۹۲ به مجلس پیشنهاد شده است که اجرای آن در انتظار تصویب لایحه توسط نمایندگان مجلس است.

مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این دلیل ارائه پیشنهاد یکسان سازی معافیت مالیاتی را رفع تبعیض از مالیات حقوق و دستمزد شاغلان بخش های مختلف اعلام کرده اند که بر اساس آن مالیات حقوق شاغلان بخش خصوصی در سال جاری کاهش می یابد که البته بستگی به نظر مجلس دارد.

در صورت نهایی شدن معافیت مالیاتی جدید و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس، علاوه بر یکسان شدن میزان معافیت مالیاتی شاغلان در بخش های عمومی و خصوصی؛ گروه قابل توجهی از حقوق بگیران نیز از پرداخت مالیات حقوق خود معاف خواهند شد.