به گزارش پارس، ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با  فارس  با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اظهارداشت: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته اعلام کرد که با دو چالش تورم و نرخ ارز مواجه است.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها تورم به ۳۱.۵ درصد رسیده است و طبق پیش بینی ها تورم در سال جاری افزایش می یابد و در حال حاضر ایران جزو کشور های با تورم بالا قرار دارد؛ بالاترین نرخ تورم در سال های ۷۲ و ۷۴  حدود ۳۴  و ۴۹.۵ درصد بوده است و تورم ۳۱.۵ درصدی دومین تجربه تورم بالا است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در آن دوره طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد و  منجر به افزایش شدید تورم در کشور شد، گفت: یکی از اهداف همه مسئولان اقتصادی در دوره های مختلف تک نرخی کردن ارز بوده است اما در عمل نه تنها ارز تک نرخی نشد بلکه اقتصاد  دوباره به شرایط قبل بازگشت و حتی  شاهد چند نرخ در بازار هستیم.

وی  با  اشاره به دو چالش تورم و نوسان نرخ ارز  گفت: در گذشته تصور این بود قیمت حامل های انرژی  افزایش یابد تورم ۲ تا ۴ درصد افزایش  خواهد یافت  اما تجربه نشان داد که افزایش نرخ ارز تورم را به صورت  افسار گسیخته افزایش  می دهد و از  یک و نیم سال اخیر عامل اصلی رشد تورم، سیر صعودی ارز بوده است.

حکیمی پور  افزود: تک نرخی شدن ارز همواره جزو پیشنهاد های صندوق بین المللی و بانک جهانی  بوده و همه کشورها چنین مساله را دنبال می کنند و صندوق بین المللی پول رانت ناشی از چند نرخ در بازار را به کشور ها گوشزد کرده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که بین نرخ ارز مرجع و بازار تفاوت وجود داشته باشد همواره برخی از این فاصله قیمتی سود های کلانی به دست می آورند زیرا سازمان های ناظر بر بازار ارز کارایی لازم را ندارند و نمی توانند عوامل مخرب بازار ارز را کنترل کنند.

*تک نرخی کردن ارز نیازمند برنامه ریزی منسجم است

این اقتصاددان با بیان اینکه برای تک نرخی کردن ارز باید یک برنامه ریزی منسجمی تدوین و اجرایی شود، تصریح کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی که متولی اجرای سیاست های پولی کشور است از استقلال کافی برخودار نیست و سایر نهادها بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر گذار هستند.

وی گفت: به نظر می رسد این تصمیم بیشتر سیاسی و دستوری است و در صورتی که استقلال تصمیم گیری به بانک مرکزی داده شود شرایط تک نرخی شدن ارز ایجاد خواهد شد.

حکیمی پور  با اشاره به الزامات تک نرخی شدن ارز، اظهارداشت: برای تک نرخی شدن ارز دولت باید مرتبا به بازار ارز تزریق کند تا همه تقاضا ها پوشش داده شود همچنین دولت می خواهد مابه التفاوت ارز مبادله ای یا مرجع را یارانه بپردازد که این اقدام موجب افزایش رشد نقدینگی خواهد شد.

وی با اشاره به اذعان بانک مرکزی بر مشکل تورم و ارز، افزود: درآمد ارزی کشور در سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته و از طرف دیگر نقدینگی در حال افزایش است و توزیع یارانه از محل مابه التفاوت قیمت ارز بر افزایش بیشتر آن دامن می زند؛ در ۷ سال گذشته حجم نقدینگی از ۶۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۵۰ هزار  میلیارد تومان رسیده و این پدیده رشد تورم را در پی داشته است.

*تورم ۳۱.۵ درصدی، حجم بالای نقدینگی و محدودیت درآمد ارزی موانع تک نرخی شدن ارز

این کارشناس اقتصادی  در پاسخ به این سوال که با توجه به همه این مسائل شرایط برای اجرای طرح تک نرخی کردن فراهم است، گفت: با توجه به تورم ۳۱.۵ درصدی فعلی و  همچنین وجود  رشد نقدینگی بالا، افزایش نرخ ارز و پدیده انتظارات تورمی شرایط برای اجرای این طرح فراهم نیست.

وی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی نرخ ارز را عامل اصلی افزایش نرخ تورم می داند باید ظرف دیگر مساله که رشد نقدینگی را باید مورد توجه قرار داده و کنترل کند و در واقع یکی از الزامات یکسان سازی نرخ ارز کنترل رشد نقدینگی است.

حکیمی پور  با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، افزود:   در سال گذشته با فروش اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی جمع آوری شد و در صورت عدم اجرای این اقدامات کنترلی هم اکنون نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده بود.

*تصمیم گیری برای ارز  متناسب با منابع ارزی، سیاست های تولیدی و تجاری کشور باشد

وی تاکید کرد: اقتصاد پدیده ای چند وجهی است و باید انتظارات تورمی را هم مد نظر قرار داد و در صورتی که تنها برای کنترل قیمت ها دولت بخواهد به تولید یارانه بپردازد باز هم انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت؛ به نظر می رسد این اقدام تنها به صورت مقطعی جوابگو خواهد بود و این معضل بر جای خود باقی خواهد ماند.

این  اقتصادان  با اشاره به سایر عوامل گفت: هنوز تصویر روشنی از شرایط اقتصاد ایران در سال جاری وجود ندارد و به عنوان مثال میزان درآمدهای ارزی و سیاست های تولید  و  تجارت مشخص نشده است به همین دلیل اظهار نظر در این شرایط پیش بینی نتیجه طرح تک نرخی کردن ارز منطقی نیست.

وی  با بیان اینکه طرح این مساله در شرایط فعلی کشور به صلاح نبود، تصریح کرد: در صورت  کنترل  نقدینگی و  بهبود درآمدهای ارزی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور  می توان به تک نرخی کردن امیدوار بود.