به گزارش پارس به نقل از پانا، عباس قائید رحمت، با اشاره به اینکه نباید رانندگان تاکسی به شکل غیرقانونی اقدام به افزایش نرخ کرایه تاکسی ها کنند، تصریح کرد: هیچ یک از رانندگان تاکسی اجازه ندارند بدون ابلاغ قانونی اقدام به دریافت کرایه تاکسی اضافه کنند.

وی افزود: نرخ و میزان افزایش سالیانه کرایه تاکسی ها تنها باید از سوی مسئولان تاکسیرانی اعلام شود و پس از آن تاکسیرانان موظف به دریافت نرخ های جدید هستند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ کرایه تاکسی باید واقعی و منطقی تعیین شود و باید در افزایش نرخ کرایه تاکسی ها هم مصالح تاکسیرانان و هم مردم رعایت شود تا در این میان هیچ یک از اقشار جامعه دچار آسیب نشوند.

این نماینده مردم در خانه ملت از مسئولان تاکسیرانی خواست تا نظارت خود را بر اجرای قوانین افزایش دهند و تاکسیمتر نیز در تاکسی ها به کار گرفته شود.

وی تاکید کرد: وقتی در خصوص نظارت بر افزایش نرخ کرایه تاکسی ها صحبت می شود، به این معنی نیست که نباید افزایشی صورت گیرد، بلکه این افزایش ها باید هدفمند، منطقی و قانونی بوده و همراه با نظارت باشند.
وی در ادامه در خصوص عدم استفاده رانندگان تاکسی از تاکسیمتر، گفت: اگر فرهنگ و قانون استفاده از تاکسی متر در جامعه رواج یابد، هزینه های اضافی بر مبالغ تعیین شده بر کسی تحمیل نشود.

  افزایش بی رویه نرخ کرایه تاکسی در شرایطی رخ داده است که در آخرین روزهای سال گذشته میثم مظفر، رئیس سازمان تاکسیرانی با اعلام این مطلب که کرایه تاکسی ها ۳۱درصد افزایش پیدا کرده است، اعلام کرده بود که با نظر شورای اسلامی شهر تهران نرخ کرایه تاکسی ها ۳۱ درصد افزایش یافته و این رقم معادل نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ البته تورم واقعی بیش از این نرخ است.

با این حال همچون روال هرساله برخی از رانندگان تاکسی ها به صورت خودسرانه نرخ های جدیدی را از مسافران طلب می کنند و با آغاز سال جدید نیز این امر بار دیگر در شهر دیده می شود.