به گزارش پارس به نقل از مهر، سید مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه دلایل ایجاد قاچاق سوخت در کشور، تفاوت آن بین قیمت داخلی و بین المللی است، گفت: در شرایط فعلی متاسفانه به دلیل تفاوت قیمت داخلی و بین المللی گازوئیل، انگیزه برای قاچاق این سوخت افزایش چشمگیری داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، دو روش را برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور برشمرد و افزود: اصلاح قیمت ها و رسیدن به نرخ بین المللی و مبارزه با قاچاق از جمله روش‎ هایی است که می تواند باعث کاهش قاچاق سوخت در کشور شود.  

وی با بیان اینکه برای توقف قاچاق سوخت و به ویژه گازوئیل باید به تغییر ساختارها پرداخت، تصریح کرد: تنها با کنترل و امنیتی کردن مرزها نمی توان از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه جلوگیری کرد، از این رو این امر نیازمند بسته سیاستی از جمله اشتغال زایی در مناطق مرزی و حمایت از صنعت و تولید بوده، چراکه تغییر ساختارها باعث نزول قاچاق در مناطق مرزی کشور خواهد شد.

میرکاظمی با رد این موضوع که نرخ گازوئیل در مناطق مرزی افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: قیمت گازوئیل به هیچ عنوان در مناطق مرزی تغییر نکرده چون هر گونه تغییر قیمت این سوخت غیر قانونی است و مردم مناطق مرزی با نرخ فعلی می توانند از سوخت گازوئیل استفاده کنند، اما دولت و بخش خصوصی اجازه دارند در این مناطق برای صادرات گازوئیل از نرخ های بین المللی استفاده کنند.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، راه کار این کمیسیون را برای جلوگیری از قاچاق سوخت استفاده از بسته سیاستی دانست و خاطر نشان کرد: نزدیک شدن قیمت گازوئیل به نرخ بین المللی، ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور و برخوردهای امنیتی و قضایی با قاچاقچیان سوخت، از جمله راه کارهای کمیسیون انرژی برای مبارزه با قاچاق سوخت است.